Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 SỬ TRIỆU NHI 16/09/2021
2 Lê Võ Thùy Trang 16/09/2021 22/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 16/09/2021 24/09/2021
4 Nguyễn Văn Quỳnh Nguyên 16/09/2021
5 Trương Thanh Nhàn 16/09/2021 22/09/2021
6 Trần Thị Ngọc Diệp 16/09/2021
7 Khổng Thị Kim Hương 16/09/2021
8 Trần Hồng Lê 16/09/2021
9 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 16/09/2021
10 PHAN THẠNH TRỊ 16/09/2021