Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Loan 03/12/2021
3 Huỳnh Thị Mức 03/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỨC TÀI 03/12/2021
6 Phan Trần Thư Trúc 03/12/2021
7 dhsdfsd 03/12/2021
8 Vũ Thị Minh Hậu 03/12/2021
9 Nguyễn Song Quỳnh 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 03/12/2021