Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 HUỲNH MINH SANG 06/10/2022
4 Nguyễn Đức Hưng 06/10/2022
5 TRẦN VŨ HUY SƠN 06/10/2022
6 NGUYỄN HỮU PHÚ 06/10/2022
7 HUỲNH NGỌC HẠNH 06/10/2022
8 Nguyễn Lan Minh Nhật 06/10/2022
9 Nguyễn Thị Kim Loan 06/10/2022 11/10/2022
10 Nguyễn Duyệt Chương 06/10/2022 11/10/2022