Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ VĂN TIẾN 18/01/2022
3 phan thạch 18/01/2022
4 TRƯƠNG MINH NGUYÊN(0931482000 18/01/2022 08/02/2022
5 LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG 18/01/2022 08/02/2022
6 NGUYỄN THỊ THANH THU 18/01/2022
7 Lê Quốc Duy 18/01/2022 25/01/2022
8 nguyễn thị minh tân 18/01/2022
9 NGUYỄN VĂN QUANG - ĐÀM THỊ LIÊN 18/01/2022 08/02/2022
10 VÕ THỊ THẢO SƯƠNG 18/01/2022 19/01/2022