Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 28/10/2021
3 HOÀNG HỮU TUẤN- NGUYỄN THỊ HƯỜNG 28/10/2021
4 Trần Văn Vinh 28/10/2021
5 Trương Phú Nhân 28/10/2021
6 PHAN THANH BÌNH 28/10/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 28/10/2021 04/11/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 28/10/2021 04/11/2021
9 LÊ TRƯỜNG VŨ 28/10/2021 04/11/2021
10 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/10/2021 04/11/2021