Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN MINH HIẾU 28/09/2021
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 28/09/2021
3 NGUYỄN MINH HIẾU 28/09/2021
4 VÕ THỊ NGA 28/09/2021
5 Nguyễn Vũ Quỳnh Đoan 28/09/2021
6 Nguyễn Thị Thủy 28/09/2021
7 VÕ HOÀNG LÂN 28/09/2021
8 Trịnh Thị Loan 28/09/2021
9 Nguyễn Thị Hoài Thắm 28/09/2021
10 Phạm hướng dương 28/09/2021