Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Anh Tuấn 06/05/2021
2 LÊ TRƯỜNG VŨ 06/05/2021
3 Phùng Quỳnh Trang 06/05/2021
4 Đăng Thị Thanh Vân 06/05/2021
5 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 06/05/2021
6 HOÀNG THỊ HUYỀN 06/05/2021
7 Lê Huỳnh Ngọc Phượng 06/05/2021
8 Trần Thị Hồng Trâm 06/05/2021
9 Cao Xuân Phương 06/05/2021
10 Nguyễn Tuấn Trung UPS 06/05/2021