Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ HỒNG NGA 30/10/2020 16/11/2020
2 ĐẶNG LÊ THỊ THANH TUYỀN 30/10/2020 02/11/2020
3 ĐẶNG LÊ THỊ THANH TUYỀN 30/10/2020 02/11/2020
4 LÊ THỊ THANH TUYỀN 30/10/2020 02/11/2020
5 HUỲNH THỊ CẨM THE 30/10/2020
6 Nguyễn Anh Tuấn 30/10/2020 05/11/2020
7 Nguyễn Thị Ánh 30/10/2020 04/11/2020
8 Verni Alejandro Sebastian 30/10/2020 06/11/2020
9 PHẠM TRƯỜNG GIANG 30/10/2020 19/11/2020
10 Trần Thị Diễm 30/10/2020 19/11/2020