Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG TRUNG TÍN 25/10/2021
3 Trần Ngân Phương 25/10/2021
4 Đinh Thị Lan 25/10/2021
5 Ngô Hải Yến 25/10/2021
6 Dương Thị Yến 25/10/2021
7 TỪ LỘC QUÍ 25/10/2021
8 Nguyễn Văn Thìn 25/10/2021
9 CAO THỊ DIỄM 25/10/2021
10 Trịnh Quốc Bình 25/10/2021 28/10/2021