Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TY GROUP 19/01/2022 10/02/2022
3 Le Son 19/01/2022
4 ĐỖ TRƯƠNG NỮ HOÀNG YẾN 19/01/2022 24/01/2022
5 Nguyễn Thị Tường Vy 19/01/2022 24/01/2022
6 NGUYỄN VĂN YÊN 19/01/2022 16/02/2022
7 Nguyễn Minh Nhã 19/01/2022 24/01/2022
8 Lưu Phước Thành 19/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN THANH NHÀN-NGUYỄN HỒNG DIỄM 19/01/2022 20/01/2022
10 HOÀNG VINH QUANG 19/01/2022 16/02/2022