Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thành Trọng 26/01/2021
2 TRẦN VĂN KHÁNH 26/01/2021
3 TRẦN VĂN KHÁNH 26/01/2021
4 Nguyễn Thành Trọng 26/01/2021
5 LÊ THỊ QUỲNH DUYÊN 26/01/2021
6 Phan Thị cẩm Loan 26/01/2021
7 Vũ Thanh Tú 26/01/2021
8 Nguyễn Thành Trọng 26/01/2021
9 HUỲNH HỮU LÝ 26/01/2021
10 LÊ VĂN TIẾN 26/01/2021