Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Lan Anh 28/01/2022
3 NGUYỄN ĐỊCH LỤC 28/01/2022 07/02/2022
4 VÕ THỊ NGỌC ANH 39000 28/01/2022 07/02/2022
5 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THANH 28/01/2022 15/02/2022
6 Phùng Thị Hoa Hường 28/01/2022 09/02/2022
7 trương cẩm 28/01/2022 31/01/2022
8 TRANG PHƯỢNG HẰNG 28/01/2022
9 TRIỆU ĐÌNH PHÚC 28/01/2022 11/03/2022
10 HUỲNH TẤN TÂM (THOA) - PHẠM THỊ PHÍ 28/01/2022 18/02/2022