Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần thanh tâm 04/03/2021
2 Nguyễn Thị Suong 04/03/2021
3 HUỲNH TIẾN DŨNG 04/03/2021
4 LÊ THỊ LAN HƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021
5 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021
6 LÊ THỊ XUYẾN 04/03/2021 09/03/2021
7 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021
8 VĂN VÕ MINH KHÔI 04/03/2021 09/03/2021
9 NGUYỄN MINH THÀNH 04/03/2021 08/03/2021
10 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021