Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
2 LÂM QUANG HIẾU 20/10/2021
3 Phạm Văn Hiền 20/10/2021 29/10/2021
4 Phạm Văn Hiền 20/10/2021 29/10/2021
5 Phạm Văn Hiền 20/10/2021 29/10/2021
6 Phạm Văn Hiền 20/10/2021 29/10/2021
7 LÂM HOÀNG THUẬN 20/10/2021 21/10/2021
8 Bưu điện (Phạm Thị Bích Ngọc) 20/10/2021 05/11/2021
9 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 20/10/2021 25/10/2021
10 NGUYỄN THỤY KIM PHƯỢNG 20/10/2021 25/10/2021