Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hương Ly 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM PRODUCT 03/12/2021
4 Trần Thị Mỹ Linh 03/12/2021
5 LÊ KIM LINH 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Thu Hương 03/12/2021
7 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
8 Hoàng Mạnh Cường 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Kiều Sương 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 03/12/2021