Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VƯƠNG THỊ HUỆ 04/07/2022
3 Hoàng Thị Diễm Tuyết 04/07/2022
4 HUỲNH THỊ THANH THÚY 04/07/2022
5 DƯƠNG KIM THÀNH 04/07/2022
6 NGUYỄN CHÍ TÂM 04/07/2022
7 LÊ NHƯ THUẬN 04/07/2022
8 Ngô Thị Phương Thảo 04/07/2022
9 Nguyễn Trung Nhân 04/07/2022
10 HUỲNH VĨNH HẰNG 04/07/2022