Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Hảo 18/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THI THI 18/01/2022
4 Nguyễn Thị THu Hà 18/01/2022
5 LAN UYÊN 18/01/2022 27/01/2022
6 Hồ Thanh Tân 18/01/2022 21/01/2022
7 NGHIÊM XUÂN AN 2789/15 18/01/2022 19/01/2022
8 Hoàng Thị Luân 18/01/2022 27/01/2022
9 ANH THI 18/01/2022 27/01/2022
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/01/2022