Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG 18/05/2022 19/05/2022
3 Nguyễn Phương Nam 18/05/2022
4 Nguyễn thị thu hồng 18/05/2022
5 NGUYỄN THỊ TIỂU MY 18/05/2022 23/05/2022
6 VÕ THÁI THỊ QUỲNH NHƯ 18/05/2022
7 Thang Tiểu Bình 18/05/2022
8 NGUYỄN ĐẶNG HỒ XUÂN HƯƠNG 18/05/2022
9 Công ty TNHH MTV Đầu tư Thiết kế Xây dựng Kiến Minh 18/05/2022
10 Nguyễn Hà Hoàng An 18/05/2022