Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Dệt nhuộm Trang Kiểm 25/05/2022
3 Công ty TNHH Dệt nhuộm Trang Kiểm 25/05/2022
4 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
5 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
6 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
7 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
8 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
9 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022
10 CÔNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA 25/05/2022 15/06/2022