Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng Lý 23/05/2022
3 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/05/2022
4 Đỗ Thụy Thục Uyên 23/05/2022
5 NGUYỄN HỒNG ĐIỆP - HÀ NGỌC TIẾN 23/05/2022
6 QUÁCH TUYẾT NHUNG 23/05/2022
7 CÔNG TY TNHH NHÂN PHONG THÁI (NHAN PHÚC TRUNG)) 23/05/2022
8 HUỲNH PHƯƠNG MY 23/05/2022
9 NGUYỄN THỊ THI THI 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH SINH HỌC QUỐC TẾ BIOSYS(Phạm Văn Đê) 23/05/2022