Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 09/08/2022
3 ĐẠNG THẾ VINH 09/08/2022
4 Trương Thị Liên 09/08/2022
5 NGÀN QUỐC PHONG 09/08/2022
6 Lê Thị Hải Vân 09/08/2022
7 Nguyễn Nhật Lệ 09/08/2022
8 HỒ QUANG DŨ 09/08/2022
9 VĂN THANH TIẾN 09/08/2022
10 Đoàn Thị Minh Viên 09/08/2022