Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TRANG 04/12/2020
2 Đỗ Thị Đông 04/12/2020
3 NGUYỄN THỊ MƠ 04/12/2020
4 NGUYỄN DUY THANH 04/12/2020
5 Nguyễn Hoàng Hồng Ánh 04/12/2020
6 Nguyễn Thị Bích Huyền 04/12/2020
7 THAI THI KIM QUY 04/12/2020
8 Nguyễn Thị Ngân Hoa 04/12/2020
9 LÂM CHÍ DŨNG 04/12/2020 09/12/2020
10 Lành Quốc Thể 04/12/2020 10/12/2020