Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRAN THI GAI 27/01/2022
3 LÊ THỊ NHƯ HẠNH 27/01/2022 28/01/2022
4 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 27/01/2022 24/02/2022
5 LÊ THỊ THANH TÂM 27/01/2022 14/02/2022
6 NGUYỄN THU VÂN + 01 ĐSH 27/01/2022 17/02/2022
7 TRẦN KHÁNG TRÌNH 27/01/2022 08/02/2022
8 HUỲNH MINH CUNG 27/01/2022 17/02/2022
9 TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH -UQ - NH - NGUYỄN DUY LINH - 0982469997 27/01/2022 28/01/2022
10 HÀ QUỐC LỘC 27/01/2022 24/02/2022