Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 FASA PIL LOGISTICS CO., LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
2 CICA VIET NAM CO LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
3 VIETNAM AIRLINE/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
4 JANE SHIN/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
5 ETEC AUTOMATION TECHNOLOGY CO. LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
6 LE KIEU OANH/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
7 Vũ Xuân Trường 11/12/2018
8 PHAM NGUYEN TRADING CO.LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
9 LÊ VĂN DÂN - TRẦN THỊ CHỈNH 11/12/2018 24/01/2019
10 AUE VIETNAM CO., LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018