Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ MẠNH TRƯỜNG 19/07/2018
2 LU NGỌC ANH 19/07/2018 20/07/2018
3 Trịnh Minh Hữu 19/07/2018 24/07/2018
4 Võ Văn Việt 19/07/2018
5 Nguyễn Xuân Cường 19/07/2018
6 Ngô Thị Thanh Mai 19/07/2018
7 NGUYỄN AN VY 19/07/2018
8 CTTNHH MTV MiMi The Horse 19/07/2018 24/07/2018
9 Nguyễn Quỳnh Như 19/07/2018 26/07/2018
10 Trần Thị Vân Anh 19/07/2018 24/07/2018