Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 nguyễn Linh vũ 06/07/2022
4 Nguyễn Thị Minh Thu 06/07/2022
5 PHẠM HOÀNG VỸ 06/07/2022
6 nguyễn Linh vũ 06/07/2022
7 nguyễn Linh vũ 06/07/2022
8 Trần Đông Mai 06/07/2022
9 Đỗ Thu Hằng 06/07/2022
10 nguyễn Linh vũ 06/07/2022