Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 huỳnh văn hưng 23/10/2021
3 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
4 NGUYEN THI HOAI LINH 23/10/2021 28/10/2021
5 NGUYEN THI HOAI LINH 23/10/2021 28/10/2021
6 NGUYỄN KHA 23/10/2021
7 huỳnh văn hưng 23/10/2021
8 Đỗ Trung Quân 23/10/2021 28/10/2021
9 TỪ KHOA HUÂN 23/10/2021
10 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021