Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lưu Quang Vinh 20/10/2021
2 LÊ THỊ THU LỢI 20/10/2021
3 TRỊNH THỊ QUỲNH NHƯ 20/10/2021
4 Lê viết vũ 20/10/2021
5 Vũ Thị Thư 20/10/2021
6 Mai Thị Mỹ Thủy 20/10/2021
7 TRẦN THỊ HẠNH DUNG 20/10/2021
8 LÊ THỊ HẠNH HOA 20/10/2021
9 VÕ HIẾU UYÊN LINH 20/10/2021 25/10/2021
10 VƯƠNG HUỆ PHƯƠNG 20/10/2021