Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Trọng Thành 27/10/2021
3 TRẦN THỊ MỸ LỆ 27/10/2021
4 Trần Thị Ngọc Hạnh 27/10/2021
5 Đặng Trọng Thành 27/10/2021
6 Đặng Trọng Thành 27/10/2021
7 Đặng Trọng Thành 27/10/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Nga 27/10/2021
9 VÒNG THỊ LỆ DUNG 27/10/2021
10 CAO QUANG NGOAN 27/10/2021