Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Hoàng Diễm 25/11/2020 25/12/2020
2 Vũ Minh Quang 25/11/2020 04/12/2020
3 Bưu điện (Trần Thị Hường) 25/11/2020 30/11/2020
4 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 25/11/2020 09/12/2020
5 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THIÊN LONG (Đ/d Lê Thị Thu Thủy 25/11/2020 23/12/2020
6 LÊ ANH HOÀNG 25/11/2020 02/12/2020
7 TRƯƠNG THÚY NGỌC 25/11/2020 04/12/2020
8 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/11/2020 25/12/2020
9 NGÔ LÊ CHI MAI - CÔNG TY TNHH TMDV DERMCAVINA 25/11/2020 30/11/2020
10 VŨ ĐỨC THÁI 25/11/2020 26/11/2020