Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ĐỨC QUỐC TUẤN 27/07/2021 29/07/2021
2 Nguyễn Tài Thi 27/07/2021
3 TRẦN KIM MAI 27/07/2021 29/07/2021
4 NGUYỄN THỊ TRUNG HIỆP 27/07/2021
5 Dương Hồng Sơn 27/07/2021 30/07/2021
6 ĐINH VĂN HOAN 27/07/2021
7 NGUYỄN VIỆT THẮNG 27/07/2021 10/08/2021
8 TRẦN QUỐC HUY 27/07/2021 05/08/2021
9 Đỗ Thùy Linh 27/07/2021 03/08/2021
10 Vương Thị Diệu 27/07/2021