Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
3 LÊ THỊ BÍCH THỦY 20/01/2022
4 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
5 Tạ Công Nghĩa 20/01/2022
6 LÊ HÀ MỸ HỒNG 20/01/2022 31/01/2022
7 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh New Post 20/01/2022 24/01/2022
8 ĐOÀN THÁI THÀNH 20/01/2022 17/02/2022
9 NGUYỄN THANH VY 20/01/2022 31/01/2022
10 HUANG MENG YING 20/01/2022 24/02/2022