Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Quỳnh 21/10/2021
2 NGUYỄN NGỌC SANG 21/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC SANG 21/10/2021
4 Nguyễn Thành Nhân 21/10/2021
5 Trần Thị Kim Thơ 21/10/2021
6 Nguyễn Quốc Anh 21/10/2021
7 Mai Phương Nga 21/10/2021 01/11/2021
8 Phan Thị Bích 21/10/2021
9 Lâm Kim Thu 21/10/2021 01/11/2021
10 HỒ KIM NGÂN 21/10/2021