Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Chuyển Phát Sài Gòn 18/05/2022 17/06/2022
3 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Châu Thổ 18/05/2022 17/06/2022
4 Nguyễn Thị Thanh Cúc 18/05/2022
5 Phạm Ngọc Thông 18/05/2022
6 Trần Nguyễn Phương Uyên 18/05/2022
7 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
8 DƯƠNG THỊ BẢO YẾN 18/05/2022
9 hồ vũ bảo huy 18/05/2022
10 Đinh Trọng Hòa 18/05/2022