Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
3 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
4 LƯU VĂN NGHĨA 02/12/2021
5 LÊ ANH HOÀNG 02/12/2021
6 PHAN VĂN NGHĨA 02/12/2021
7 LÊ THỊ THÚY KIỀU 02/12/2021
8 Châu Ngọc Truyền 02/12/2021
9 NGUYỄN HÒA PHƯƠNG THỦY 02/12/2021
10 ĐẶNG HẢI HÀ 02/12/2021