Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thị Phương Thúy 14/05/2021
2 NGUYỄN TRỌNG TIẾN BẢO 14/05/2021
3 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021
4 LÊ NGỌC TUẤN 14/05/2021
5 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021
6 Uông Thị Châu 14/05/2021 17/05/2021
7 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021
8 NGUYỄN PHAN HUY 14/05/2021 19/05/2021
9 Lê Thị Thùy Dương 14/05/2021 25/05/2021
10 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021