Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 07/12/2021
3 Công Ty TNHH XD SX TM DV Hoàng Tiến 07/12/2021
4 Dương Hoàng Yến 07/12/2021
5 Bùi Thị Bích Hà 07/12/2021
6 Đinh Thị Trúc My 07/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 07/12/2021
8 Nguyễn Thị Kim Hoa 07/12/2021
9 Đỗ Châu Trinh 07/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANGIAFOOD 07/12/2021