Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thu Vân 17/09/2019
2 TRỊNH HOÀNG VŨ 17/09/2019
3 LAI THANH MINH 17/09/2019 18/09/2019
4 VÕ THỊ NGỌC LINH 17/09/2019
5 ONG VĂN PHƯƠNG 17/09/2019 27/09/2019
6 Nguyễn Thị Thu Vân 17/09/2019
7 NGUYỄN VĂN TƯ (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/09/2019 09/10/2019
8 Lê Quang Linh 17/09/2019
9 VŨ VĂN THÀNH (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/09/2019 09/10/2019
10 NGUYỄN CHIÊN THẮNG (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/09/2019 09/10/2019