Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 pham thi lai 19/05/2019
2 pham thi lai 19/05/2019
3 ĐOÀN THỊ NHÀN 19/05/2019
4 Nguyễn Thị Trúc Mai 19/05/2019
5 Sở Công Thương TP.HCM 19/05/2019 24/05/2019
6 LƯU DỤC 19/05/2019 27/05/2019
7 LƯU DỤC 19/05/2019
8 Nguyễn đăng kỳ 19/05/2019 22/05/2019
9 Trần Thị Hoàng Phượng 19/05/2019 22/05/2019
10 Sở Công Thương TP.HCM 19/05/2019 24/05/2019