Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MẠNH HÙNG 25/10/2021 26/10/2021
3 Ngô Văn Dương 25/10/2021
4 Nguyễn Thị Hương Giang 25/10/2021
5 NGÔ HẢI MY 25/10/2021
6 Lưu Quang Vinh 25/10/2021
7 Lê Văn Cường 25/10/2021
8 LÊ PHÚ ĐÔNG 25/10/2021
9 TRIỆU HOÀI THƯƠNG 25/10/2021
10 PHẠM NGỌC THÀNH 25/10/2021