Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Tuyến 28/10/2021
3 TRẦN PHƯƠNG 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 28/10/2021
5 TRẦN NGỌC CHÂU 28/10/2021
6 Trương Phú Nhân 28/10/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 28/10/2021 12/11/2021
8 NGUYỄN NGỌC LỆ 28/10/2021 02/11/2021
9 Võ Thị Bích Liên 28/10/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 28/10/2021 12/11/2021