Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 20/10/2021
2 Phạm Thị Hồng 20/10/2021
3 Trần Văn Thủ 20/10/2021
4 TRẦN NGỌC THẢO 20/10/2021
5 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 20/10/2021
6 Nguyễn Báu Bảo Châu 20/10/2021 25/10/2021
7 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/10/2021 21/10/2021
8 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
9 HỒ ĐĂNG KHOA 20/10/2021 25/10/2021
10 Trương Lê Văn Khoa 20/10/2021