Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Minh Nguyệt 18/08/2019
2 Lê Thị Minh Nguyệt 18/08/2019
3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ DƯƠNG ĐÔNG 18/08/2019
4 VN456 VIETNAM AUSTRALIA INT SCHOOL-DHL 18/08/2019 27/08/2019
5 CANADIAN EDUCATION INTERNATIONAL CEI-VN-DHL 18/08/2019 27/08/2019
6 NGUYEN THAI DUY-DHL 18/08/2019 27/08/2019
7 HANH PHUC HOSPITAL-DHL 18/08/2019 27/08/2019
8 KIM THANH DONG CO.LTD-DHL 18/08/2019 27/08/2019
9 AKA COMPANNY-DHL 18/08/2019 27/08/2019
10 AKA COMPANY-DHL 18/08/2019 27/08/2019