Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Tú 21/01/2022 27/01/2022
3 TRẦN TRUNG HIẾU 21/01/2022 27/01/2022
4 Xuân Quỳnh 21/01/2022 27/01/2022
5 Lê Minh Thiện 21/01/2022 27/01/2022
6 Phạm Văn Hiền 21/01/2022
7 NGUYỄN THÀNH TRUNG 21/01/2022
8 UNG THỊ THU HỒNG 21/01/2022 26/01/2022
9 TRƯƠNG THỊ HỒNG KHÁNH 21/01/2022 24/01/2022
10 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/01/2022 26/01/2022