Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH VĂN THÁI 27/11/2021
3 Nguyễn Thị Lan Hương 27/11/2021
4 Lê Thị Thúy Hà 27/11/2021
5 NGÔ QUỐC SĨ 27/11/2021
6 Thái Thị Hương 27/11/2021
7 VÕ PHƯỚC THIÊN TRANG 27/11/2021
8 HOANG THI PHƯƠNG 26/11/2021
9 HOANG THI PHƯƠNG 26/11/2021
10 HOANG THI PHƯƠNG 26/11/2021