Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CTY CỔ PHẦN DV TM VT DL HOÀNG PHÁT 18/09/2019 30/09/2019
2 Lê Thị Ngọc Huệ 18/09/2019 24/09/2019
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/09/2019
4 Lê Ánh Hồng 18/09/2019
5 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/09/2019 30/09/2019
6 HTX DV DL TM VT HOÀN HẢO 18/09/2019 20/09/2019
7 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/09/2019 30/09/2019
8 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/09/2019 30/09/2019
9 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 18/09/2019 20/09/2019
10 HUỲNH TẤN PHÁT 18/09/2019