Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Huệ 28/11/2021 30/11/2021
3 Lê Mai Khanh 28/11/2021 30/11/2021
4 Lê Mai Khanh 28/11/2021 30/11/2021
5 Trương Chính Tâm 28/11/2021 30/11/2021
6 LÊ THỊ XUÂN 28/11/2021 30/11/2021
7 Diệp Thị Thùy Dung 28/11/2021 30/11/2021
8 TRẦN THỊ MINH THƯ 28/11/2021 30/11/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 28/11/2021 30/11/2021
10 Phạm Thị Kim Nương 28/11/2021 30/11/2021