Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cty TNHH Địa Ốc Thắng Đức 29/11/2021
3 Cty CP Địa Ốc Việt Thắng 29/11/2021
4 CTY TNHH THỦY HIẾU 29/11/2021
5 Công Ty TNHH TMDV Hoàng Long Nhân 29/11/2021
6 ĐẶNG HOÀNG LỢI 28/11/2021
7 NGUYỄN THỊ THÚY TRINH 28/11/2021
8 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN TRƯỜNG 28/11/2021
9 Hà Thị Tuất 28/11/2021
10 Mã Thành Vũ 28/11/2021