Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021
3 LÂM MINH TUẤN-FEDEX 27/10/2021
4 Nguyễn Thu Trang 27/10/2021
5 Dương Thị Kim Hồng 27/10/2021
6 Nguyễn Phúc Khánh 27/10/2021
7 NGUYỄN THANH DÂN 27/10/2021
8 Trần Bách Diêu 27/10/2021
9 PHẠM ĐÌNH LONG 27/10/2021
10 Lê Thu Trang 27/10/2021 01/11/2021