Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Hòa Nhật Ngân 23/10/2021
3 HUỲNH ĐỖ NGỌC MỸ 23/10/2021
4 LÂM ĐỨC 23/10/2021
5 Ngô Thị Trang 23/10/2021
6 NGUYỄN THANH HỮU 23/10/2021
7 NGUYỄN THỊ MỘNG THI 23/10/2021
8 Lã Văn Sơn 23/10/2021
9 Đặng Thái Bảo 23/10/2021
10 ĐỖ DUY ĐỨC 23/10/2021